Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a MEGACORNIS Bt. (1164 Budapest, Tóköz u. 18. adószám: 24289982-1-42), mint szolgáltató (Szolgáltató) által üzemeltetett segitahold.hu weblap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérlek, figyelmesen olvasd el az Általános Szolgáltatási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vásárolj vagy igényeld a szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, továbbá, amennyiben kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.
Jelen dokumentumot nem iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a 2014. június 14. napjától hatályos, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) előírásai alapján. Ezért nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a későbbiekben nem kereshető vissza és magatartási kódexre nem utal. A segitahold.hu működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén  készséggel a rendelkezésedre állunk. 

Elérhetőségeinket a következő bekezdés tartalmazza.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: MEGACORNIS Betéti Társaság
A szolgáltató székhelye és postai levelezési címe:H-1164 Budapest, Tóköz u. 18.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg.01-06-786318.
Adószáma: 24289982-2-42.
Bankszámla száma: FHB – 18203033-06018246-40010013
Elektronikus levelezés címe: megacornis@gmail.com
Telefonszáma: 06 70 616 5937

A segitahold.hu rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: madyeva@segitahold.hu

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Profitárhely Kft.
Címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszáma: +36 20 254 0866
E-mail címe: ugyfelszolgalat/@/profitarhely/./hu

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, valamint a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szolgáltatási Feltételek hatálya visszavonásig érvényes.

1.3. A www.segitahold.hu weboldal, mint szerzői jogi mű, szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon megjelent adatok, információk, bejegyzések és oldalak tartalmának, valamint a megjelenített képeknek a másolása, elektronikus vagy nyomtatott formában “után közlése” csak a MEGACORNIS Bt. előzetes, írásbeli hozzájárulásával történet. Bármiféle szöveges és/vagy képi hivatkozás, utalás, idézés esetében a forrás megjelölése kötelező, úgy mint www.segitahold.hu. Az ettől eltérő magatartás esetében jogi útra tereljük az ügyet.

Az ÁSZF letölthető INNEN!