A világegyetem bolygói

Tettek. Szavak. Könnyek

A Rák havában járó Nap, fokszám szerint, ugyan távol van a Holdtól, de a hatósugaraik súrolják egymást és a Hold közeledőben van hozzá.
Július 10-én fogja utolérni a Hold, mert akkor Újhold lesz.

Read more

Legenda és valóság

A legenda

A görög mitológia szerint apjának a tengerbe hullott vércseppjeiből született a gyönyörűséges Aphrodité.
A rómaiaknál a szépség és a kertek istennője volt és az ő nyelvükön a neve Venus.

A hagyomány

A Holdéval vetekedő fénye miatt sokáig 2 különböző csillagnak vélték, mert a legnagyobb fényereje idején – fényes nappal is  – látható szabad szemmel.
A vándorok, a hajósok, az úton lévő kereskedők iránytűként tekintettek rá és az elnevezésükkel is megkülönböztették őket.

 • A reggeli égbolton Hajnalcsillagként,
 • Naplemente után pedig Esti csillagként kerültek bele a korhű útikalauzokba.

Ezt a felfogást megerősítette a régi korok emberében az is, hogy a Vénusz néhány hónapig a Naptól keletre látható, majd pedig hónapokon át nyugatról fénylik ma is.

A valóság

Mind a mai napig Ő az egyetlen egy bolygó, akinek női neve van. Természetesen vannak még mások is az égbolton, akik női nevet kaptak, de azok egyéb égitestek és nem planéták.

2 dologban viszont a 2. helyen áll.

 1. A Naptól számítva a Vénusz a második bolygó.
 2. A Hold után ő a 2. legfényesebb csillag a Naprendszerben.

Keringési ideje az ekliptikán – földi időszámításban kifejezve – 224,7 nap.

Kepler megfigyelésének köszönhetően derült ki, hogy a Vénusz “bolyongása” okozta a látványt, amelyet az előző korokban 2 különböző csillagnak gondoltak.
Innen már csak egyetlen ugrás a beszédes magyar nevéhez. Méltán lehetünk büszkék a régi magyar nomád pásztorainkra, akik csodaszép nevet adtak neki. Esthajnalcsillag.

Ebből származik az a – szintén magyar – találékony elnevezése is, hogy bolygó csillag. Így lesz egyértelművé a tény, miszerint csupán csak jelzőként van jelen a bolygó kifejezés és nem pedig a planéta szó szinonimájaként.

A kőzet vagy Föld-típusú bolygók csoportjába sorolták, mert gravitációs erejében, méretében és tömegében nagyon hasonlít testvérbolygójára, a Földre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az emberi életre alkalmas égitest lenne.

Sőt! Meg pláne! Meg Hókuszkadabra! 🤣

Csak a XX. században – az űrszondáknak köszönhetően lett világossá, hogy a rendkívüli fényességének mi az oka.
A felszínét a fény elől eltakarja egy olyan felhőréteg, amely magas fényvisszaverő tulajdonságú kénsavat tartalmaz.
A légköre a legsűrűbb valamennyi kőzetbolygók közül és túlnyomórészt széndioxidból áll.

Víz nincs. A tudomány mai állása szerint, ha volt is valaha, az a felszínén uralkodó meleg hatására idővel elpárolgott.

Vannak viszont sivatagok, sziklák és különböző vulkáni események.

Ezek után minek is menne a Vénuszra az ember? Meg tudja teremteni magának itt a Földön is Poklot.

Nem kell messzire menni példáért. Az utóbbi években Magyarország  időjárása is rendkívüli módon megváltozott.

 • Van már olyan hőség, hogy akár belátható idő belül elsivatagosodhatunk.
 • Van oxigénünk. MÉG!  A mérgesgázok koncentrációja időnként az egekig szökik, mi pedig letüdőzzük.
 • Van vizünk. MÉG! A kánikulák hossza és a hőmérsékletük folyamatosan emelkedik.

Maradjunk a Földön! Vigyázzunk rá! Csak egyetlen egy van belőle.

 

.

 

A meteorit sztori következő lépései

A történet nem ért véget azzal, hogy a Winchcombe fölött a Földre érkezett meteoritról megállapították, hogy

 • az eddig ismertek közül a legnagyobb,
 • a legtisztább,
 • a Naprendszer legkorábbi szakaszainak történelméről hordoz információkat,
 • gazdag szerves vegyületekben,
 • a Napnál idősebb csillagok porszemcséi találhatóak benne.

Az Egyesült Királyság meteorit kutatói most elemzik az anyagot, gyakorlatilag porszemenként.

A további vizsgálatoknak meghatározott sorrendben, előre rögzített protokoll szerint kell történniük.

Feltétlenül az időérzékeny mérésekkel kell folytatni az elemzéseket azért, mert a meteoritok általában tartalmaznak instabil és széteső elemeket is. Ezekkel az analízisekkel kell indítani és a Földre érkezést követő első hónapban el kell készülni velük. Minél gyorsabban ki tudják értékelni a lebomló elemeket, annál értékesebb információkhoz juthatnak.

A meteoritok nem radioaktívak és nem bocsátanak ki káros sugárzást.

Jól meg kell vizsgálniuk a meteoritban található szerves vegyületeket is, hiszen mindig fennáll a veszélye annak, hogy a Föld szennyeződhet az így érkező anyagok által.

Tehát minél gyorsabban szükséges elemezni a szerves összetevőket is.

Minél jobban megértik ezeket az anyagokat a meteoritokban, annál jobban össze tudják rakni azt a folyamatot, amely a Föld születéséhez vezetett. Ez képet adhat arról, hogy a Földhöz hasonló bolygók mennyire voltak elterjedtek, esetleg vannak még ma is a Naprendszerben, de akár az egész Univerzumban is hasonlóak.

Meteoritot keresni egy kis faluban és a környező mezőkön, általában nem veszélyes és különösebb kockázatelemzést sem igényel.

Ennek a rendje, hogy

 • engedélyt kérnek a  tulajdonosoktól, hogy bejuthassanak a területükre,
 • felhívják az érintettek figyelmét, hogy vigyázzanak a “talált tárgyakra”, ezért zárják be a kapuikat és
 • nagyon figyeljenek a lábuk elé, véletlenül se tapossanak rá.

Igen ám, de most nem általában van, hanem világjárvány. Ezért minden megváltozik.

Az Egyesült Királyság kormánya jelenleg megtiltja az állampolgároknak az otthontól való távoli utazást, kivéve, ha az utazás elengedhetetlen.

Külön engedélyt kellett kérnie a hivatalos meteorit kutató csoportnak is, hogy Winchcombe-ba utazhassanak, amelyet természetesen meg is kaptak.

Gondoskodtak a maszkok viseléséről és a 2 m távolság betartásáról, amikor a helyiekkel beszélgettek.

Monica Grady cikke így fejeződik be:
Szívesen vettem volna részt a kutatásban, annak ellenére, hogy  Sara Russell kollégám azt mondta nekem, hogy az első óra után, az ingatlan tulajdonos háza előtt lévő úttest tisztítása fogkefével történik. Izületes térdeim ezt nem bírták volna. Ezért  visszatértem a bázisra, és ugyanolyan fontos dolgot csináltam: gépeket indítottam útnak, hogy a Greenwood kockázatértékelési papírjai rendeződjenek. Jutalomként megnézhettem az új “családtagunk” első közeli fényképeit. A „Winchcombe” néven került be a meteorit kutatások történelmébe. Lehet, hogy kicsit hasonlít egy törött grillbrikettre, de számomra gyönyörű.

A példányokat jelenleg a londoni Természettudományi Múzeumban, a Natural History Museum-ban őrzik.

Ritka meteorit darabok az úttesten

2021. február 28-án 21: 54-kor, nagy és nagyon fényes tűzgolyót láttak Anglia déli része és Észak-Franciaország felett. Sok bejárati ajtó biztonsági kamerája rögzítette a látványt. Így nagyon jól, több helyről és több szempontból is megfigyelhető volt a tűzgolyó.

Szerencsére az Egyesült Királyság Meteor Observation Network és hasonló hálózatok automatizált kamerái is rögzítették az eseményt.
A francia és ausztráliai kollégákkal együttműködve az angol meteorfigyelők kidolgozták a tűzgolyó pályáját és meghatározták, hol keressék a Földre érkezett darabjait.

Az eredmény: Egyesült Királyságban, Cheltenhamtől északra.

Ashley King , a londoni Természettudományi Múzeum meteorit specialistája, felhívást intézett a helyi tévé- és rádióállomásokhoz az égről leesett szokatlan fekete sziklákról. Ezt követően megindultak az emberek a környékre és fotókat készítettek a fellelt darabokról. A kapott fényképek között volt egy, amely felkeltette King figyelmét. Egy kis por- és kavicskupac a Winchcombe nevű kis faluban.

King felkérte az Open University kutatóját, Richard Greenwoodot, aki a legközelebb élt ehhez a településhez,, hogy ellenőrizze a mintát. Greenwood megállapította, hogy ez egy meteorit volt. Ráadásul nagyon ritka faj is.

A meteoritok két fő csoportra oszthatók:

 1. primitív és
 2. feldolgozott.

A primitívek a Nap-ködből származnak, amelyek a Naprendszer szülöttei, megőrizve annak eredeti anyagösszetételét.

Ezzel szemben a feldolgozott mintákat a hő megváltoztatta. Nagyobb testekből származnak, és információkat tartalmaznak a bolygó felszínéről és belső teréről.

A Winchcombe fölött lehullott kövek a primitív csoporthoz tartoznak. Az eddig ismert meteoritok közül a legtisztább, vagyis változatlanul megőrizte az eredeti állapotát és a Naprendszer legkorábbi szakaszainak történelméről hordoz “feljegyzéseket”. Gazdag szerves vegyületekben, az élet építőköveit alkotó molekulákban. A Napnál idősebb csillagok apró porszemcséi is megtalálhatóak benne.

Korábban már hasonló minták gyűjtése céljából indultak küldetések a világűrbe.

 • Körülbelül 5 gramm anyagot gyűjtött a japán Hayabusa-2 misszió és a Ryugu biztonságban megérkezett, 2020. decemberben.
 • NASA Osiris-Rex küldetése is visszatérőben van, 200g Bennu mintával érkezik meg, várhatóan 2023. szeptemberben.

Ezek a küldetések sokba kerülnek/kerültek, de elősegíthetik az élet és a Naprendszer eredetének, titkainak megfejtését.

A sors fintora, hogy a semmiből, majdnem 500 g kőzet esett le a Földre egy aszteroidából, amely valószínűleg nagyon hasonlít a Ryuguhoz és a Bennuhoz.

 

A cikk szerzője: Monica Grady, a A Nyitott Egyetem bolygó- és űrtudományi professzora

Kvartett a Halakban

Március 11-én, délután 3/4 4-től a Halak csillagkép felett folytatja az útját a Hold.

Ez a zodiákusjel a víz elem.  hideg + nedves. A Hold itt úgy érzi magát, mint a szívesen látott vendég, meg tudja mutatni az erejét.

Uralkodó bolygója a Jupiter, akivel 1 nappal korábban találkoztak a Vízöntőben. 13-án fogja utolérni a Napot, aki még mindig a Halakban van, de már nem sokáig.

Ilyenkor az emberszerető vidám, gyengéd Halak érzéseit közvetíti a Hold nekünk. Ugyanakkor könnyen túlvállalhatjuk magunkat, ezért szétforgácsoltak, kaotikusak és csalódottak lehetünk.

Amikor a Hold a Halak csillagkép felett jár, kedvező az idő a békés üzleti ügyekhez. Újakat azonban lehetőleg ne most indítsunk. Óvatosak és körültekintőek legyük pénz dolgában, mert könnyen kifolyik a kezünk közül, mint a víz.
Baráti, szerelmi és párkapcsolataink szintén kedvezően alakulnak. Az alatt 1,5 nap alatt, amíg a Hold eléri a Napot, vagyis ismét Újhold lesz, együtt fog még állni a Vénusszal is. Ez a helyzet erősíti a romantikus kapcsolatokat.

13-án Újhold lesz. Remek alkalom lezárni minden olyan kapcsolatot, amely már nem működik. Engedjük útjára mindazt, ami már nem fontos a számunkra!

Testrészeink és szerveink közül a jupiteri részek – a comb, a csecsemőmirigy, a csípő, hasnyálmirigy, a máj, a vér -, valamint a Halak zodiákusjel által képviselt kezek és lábfejek érzékenyek ilyenkor. Figyeljünk jobban rájuk, védjük a sérülésektől és kíméljük meg őket a műtéti beavatkozásoktól.
A folyadékról is gondoskodjuk és ne várjuk meg, hogy a Hold-Vénusz együttállása emlékeztessen bennünket, hogy vesénk is van.
A dohányzást mérsékeljük ezekben a napokban, mert a Nap-Neptun együttállása magában hordozza a mérgekből, narkotikumokból származó látási zavarokat és szívproblémákat.

A fentiekben részletezett Nap-Neptun-Vénusz együttállásba fog belesétálni a Hold, az esemény kiváltásának, elindításának nagymestere. 100 szónak is 1 a vége, lesz mire figyelnünk, amennyiben nem szeretnénk nyögve, az ágyat nyomva tölteni a következő hétvégénket. Ennek a 4 bolygónak a “bandázása” jól belepuffanthat a hétvégi programunkba. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Szaturnusz-Uránusz veszélyes derékszöge is könnyen áthúzza a számításainkat. Rendesen próbára teszik az idegeinket is.

Ezek a szénhidrát (CH) és levél napok lesznek.

Az étkezésben a „leveles” kajáké és az egészséges szénhidrátoké az előny. Minél könnyebb kajákat fogyasszunk, mert a Hold-Vénusz kapcsolat hajlamos puffadást hozni az életünkbe.

Könnyebb és tartósabb a háztartásban minden tevékenység, amihez vízre van szükségünk.

A kertünkben még nem kell öntözni, de a szobanövényeink locsolásáról ne feledkezzünk meg. Azok a cserepes fűszerek, amelyet túlélték a telet a konyhánkban, szintén megérdemelnek egy kis locsolást.

A leghatásosabb kényeztetés a hidratálás.  A víz közeli szabadidő eltöltésére, különösen pecázásra 😊 alkalmasak ezek a napok. Sétával, kíméletes tornával és masszírozással is jót teszünk a végtagjaink alsó régiójának. A pedikűrre és a manikűrre később kerítsünk sort.
A hajformázás sem lesz tartós.

 

Az emberi élet feltétele az űrben is a víz?

Sokat tudunk már a vízről és arról, hogy miért fontos a számunkra. Azt is tudjuk, hogy különböző eszközökkel és műszerekkel kutatja az emberiség, hogy van-e élet a Földön kívül.
Attól most tekintsük el, hogy puszta kíváncsiságból teszik-e vagy nyomós okuk is van rá.

Mit keresnek tulajdonképpen?

Read more

A bolygók meg az esztendők házassága

A keleti kultúrák emberközpontúak és évezredes hagyományokat követnek.

Például a kínai Holdújév tulajdonképpen náluk a tavasz ünnepe. Mindig nagy a hírverés körülötte itthon is. Karneválok és rituálék kísérik. Gondolom ezekről már ti is hallottatok, ezért most nem is erről lesz szó.

Read more

A 21. század Ikarosa

A Nap január 19-én éjszaka megérkezett a következő zodiákus jelbe, a Vízöntőbe. Mindeközben a  NASA Parker Solar Probe szondája egészen közel repült hozzá.

A szonda 2018. augusztus 11-én indult a floridai Cape Canaveral-ről. A tervek szerint a szonda 24 keringést követően jut olyan közel a korona néven ismert napkoszorú legkülső részéhez, hogy “közelről” tanulmányozza a Napot.

A Parker Solar Probe két kiemelkedő rejtélyt igyekszik megfejteni:

Read more

Nincsenek véletlenek

Tegnap arról olvashattál, hogy a Mars január 20-ig lesz az Uránusz hatókörén belül és ennek milyen hatásai lehetségesek.

A Mars a Bika zodiákusjelben nem érzi jól magát, de ettől ő még az, aki és az analógiáit sem veszíti el. A bennünket körül vevő világban képes katasztrófákat előidézni, ezt már többször bebizonyította.

Read more

A januári Újhold meg a többiek

A mai Újholdról és annak hatásairól szeretnék megosztani veled 1-2 gondolatot. Azokról a hatásokról, amelyek  további bolygók januári fényszög kapcsolataiból fakadnak. Ezen aspektusok a jelenlegi Újholddal egy időben már megvannak és még akkor is fennállnak majd, amikor a Hold  már a növő szakaszának kellős közepén fog járni. Jó tudni, mire készüljünk.

Szerintem mindenki ismeri azt a mondást, hogy „3 magyar igazság és 1 a ráadás”.

Read more

A Föld forog csak szűntelen

Azt olvastam a space.com-on, hogy a Föld, igaz csak ezredmásodpercekkel, de az átlagosnál gyorsabban teljesítette a tengelye körüli fordulatait 2020-ban.
2020 legrövidebb napja július 19. volt, amikor a bolygó 1,4602 milliszekundummal gyorsabban teljesített egy fordulatot, mint a 12 hónap x 24 óra x 60 perc x másodperc, azaz 86 400 másodperc.

Read more

Ti kérdeztétek

December 21. óta volt néhány beszélgetésem a hónap eseményéről.

Többször előjött az a kérdés, hogy volt-e valamilyen kapcsolatuk a Holddal.

 1. Együttálltak-e mindhárman vagy nem?
 2. Ha igen, mit jelent ez nekünk?
 3. Ha nem, akkor miért látszik úgy egyes fotókon, mintha mégis?

Megígértem valamennyi kérdezőnek, hogy még az idén választ kapnak.

Az 1. kérdésre egy határozott NEM a válaszom. Azért, mert

 • az együttállásnak – az égen is ugyanaz a 3 feltétele van -, mint a Földön:
 1. egy helyen,
 2. egy időben,
 3. egymás mellett kell lenni valakivel vagy valakikkel.
 • a Hold akkor éppen a Halak csillagkép végén, a 28° felett járt,
 • a Jupiter-Szaturnusz a Vízöntő csillagkép 0° 30‘ fokpercén találkoztak,
 • a három előző tény pedig azt jelenti, hogy a Hold és a 2 lassú járású bolygó, akkor 58°-ra voltak egymástól.

A 3. kérdésben – látszólag – benne van a válasz is. Igen, úgy látszik.

A látszat csal, ez régi igazság, de annak is mindig oka van, hogy miért. 😃

Ebben az esetben a magyarázat

 1. egyrészt attól függ, honnan nézzük,
 2. másrészt az óriási távolságokban keresendő.

A nézőpontokról, néhány szóban. A Hold helyzetéről szó volt fentebb.

Ugyanakkor a 29-i videóból azt nézhettük meg, mit látott a Mars, a Kos csillagkép 24° fokáról. Ez a pont 82° fokra van a “nagy együttállástól“.

És akkor a távolságok:

A Föld-Hold távolsága 384.400 km.

A Föld-Jupiter távolsága 630.000.000 km.

A Föld-Szaturnusz távolsága 1.279.400.000 km.

Mindez átlagosan értendő, mindig az adott pályától függően. A Nap és a bolygók valamennyien forognak a saját tengelyük körül is. Ez azt eredményezi, hogy a tömegük eloszlása nem egyenletes. Az ilyen változások befolyásolják a pályájukat. Az adott azt jelenti, hogy nem fix.

Ekkora távolságokat az emberi szem semmiképpen sem tud reálisan érzékelni.

A képen a decemberi 21-i együttállást látod. A Jupiter és a Szaturnusz betűi egymásba gabalyodva. Felettük egy kicsit balra a Hold látható, attól egy kicsit balra és feljebb a Mars. Kattints a képre a nagyításhoz!

A látvány csalóka, különösen síkban, mivel 2 pont között bármikor húzható egy egyenes vonal.